Rejestr pomników przyrody w Gminie Niemcza

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu  na swojej stronie udostępnia różne rejestry i wykazy form ochrony przyrody, gdzie można znaleźć także informacje na temat gminy Niemcza. Znajduje się tu m.in. rejestr pomników przyrody województwa dolnośląskiego.

 

Opis pomnika przyrody Obwód na wysokości 1,3 m
[cm]
Gmina Miejscowość Nr działki  ewidencyjnej Opis lokalizacji Forma własności Rodzaj gruntów Sprawujący nadzór
Kasztanowiec biały (Aesculushippocastanum) 285 Niemcza Gilów 304/55 Park wiejski środkowa część. własność osoby fizycznej. Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Dąb szypułkowy (Quercusrobur) 400 Niemcza Kietlin 119 Przy zbiorniku wodnym. własność Gminy Niemcza dr Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Dąb szypułkowy (Quercusrobur) 380 Niemcza Kietlin 119 Przy zbiorniku wodnym. własność Gminy Niemcza dr Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Platan Klonolistny (Platanus x hispanica) 530 Niemcza Kietlin        134/6 W parku wiejskim 20 m od pałacu. własność osoby fizycznej. Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Jesion wyniosły (Fraximusexcelsior) 430 Niemcza Piotrkówek                        134/6 W parku wiejskim koło budynku szklonego. własność osoby fizycznej. Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Lipa szerokolistna (Tiliaplatyphyllos) 430 Niemcza Piotrkówek 56/2 Park wiejski. własność osoby fizycznej. Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Wierzba płacząca (Salixsepulclaris) 315 Niemcza Niemcza 26/4 Przy ul. Dębowej własność Gminy Niemcza R Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Buk pospolity (Fagussylvatica) 445 Niemcza Przerzeczyń Zdrój 259/25 60 m od biura OHZ Skarb Państwa B/Ps Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Dąb szypułkowy (Quercus robur) 408 Niemcza Przerzeczyń Zdrój 259/25 80 m od biura OHZ Skarb Państwa Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Dąb szypułkowy (Quercus robur) 380 Niemcza Przerzeczyń Zdrój 259/25 45 m od biura OHZ Skarb Państwa Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Lipa drobnolistna (Tiliacordata) 320 Niemcza Przerzeczyń Zdrój 335/35 Podnóże skarpy stanowiącej obniżenie dolnego odcinka rzeki Ślęzy w  odl. 30 m od rzeki od sanatorium Skarb Państwa Ps Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Dąb szypułkowy (Quercus robur) 414 Niemcza Przerzeczyń Zdrój 335/55 Podnóże skarpy rzeki Ślęzy w  odl. 10 m od pól i 300 m od sanatorium Skarb Państwa Ps Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Dąb szypułkowy (Quercus robur) 394 Niemcza Przerzeczyń Zdrój 339/9 Nad rzeką Ślęzą w  odl. 10 m od pawilonu sanatoryjnego B Skarb Państwa B/Ps Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Cis pospolity (Taxusbaccata) 245 Niemcza Przerzeczyń Zdrój 259/25 Przy ścieżce do biura OHZ Skarb Państwa Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Cis pospolity (Taxusbaccata) 205 Niemcza Przerzeczyń Zdrój 259/25 W odl. 50 m od biura OHZ Skarb Państwa Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Cis pospolity (Taxusbaccata) forma krzewiasta Niemcza Przerzeczyń Zdrój 259/25 W  odl. 50 m od biura OHZ Skarb Państwa Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Platan Klonolistny(Platanusx hispanica) 400 Niemcza Przerzeczyń Zdrój 259/25 W odl. 50 od biura OHZ Skarb Państwa Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Dąb szypułkowy (Quercusrobur) 375 Niemcza Gola Dzierżoniowska 35/1 W  parku wiejskim 20 m od kolejki wąskotorowej Skarb Państwa Ls Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Dąb szypułkowy (Quercusrobur) 450 Niemcza Gola Dzierżoniowska 70 W  parku wiejskim po lewej stronie cieku 40 m od pastwiska własność osób prawnych Ł Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Lipa drobnolistna (Tiliacordata) 386 Niemcza Gola Dzierżoniowska 70 W odl. 40 m od przejścia przez ciek w rozwidleniu dróg własność osób prawnych Ł Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Lipa drobnolistna (Tiliacordata) 370 Niemcza Gola Dzierżoniowska 70 Po prawej stronie  cieku, w  odległości 30 m od Jaru własność osób prawnych Ł Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Dąb szypułkowy (Quercusrobur) 375 Niemcza Gola Dzierżoniowska 70 Po prawej stronie cieku własność osób prawnych. Ł Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Kasztanowiec biały (Aesculushippocastanum) 262 Niemcza Gola Dzierżoniowska 70 Przy dwóch wodospadach własność osób prawnych Ł Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Lipa drobnolistna (Tiliacordata) 390 Niemcza Gola Dzierżoniowska 70 W Jarze w  odl. 140 m od ruin zamku. własność osób prawnych Ł Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy
Aleja Kasztanowcowa 24 drzewa – Kasztanowiec biały (Aesculushippocastanum) Niemcza Gilów  496/3 Przy drodze Gilów – Kośmin. Skarb Państwa Lz Burmistrz Miasta i Gminy w  Niemczy

http://bip.wroclaw.rdos.gov.pl/rejestr-form-ochrony-przyrody