Projekty Stowarzyszenia

Projekt „Dziedzictwo kulinarne Powiatu Dzierżoniowskiego” ma na celu dokumentację dawnych zwyczajów kulinarnych, jako ważnego elementu dziedzictwa kulturowego.  Rodzaje i sposoby przygotowania pożywienia w naszym regionie były ściśle powiązane z panującym tu środowiskiem naturalnym, rodzajami upraw, relacjami społeczno-gospodarczymi, jak również wydarzeniami historycznymi. Zapraszamy do zapoznania się z naszym opracowaniem podsumowującym realizację projektu.

Pobierz załącznik:

##


Projekt “Zapomniane skarby. Rekonstrukcja zestawu biżuterii wczesnośredniowiecznej na podstawie znalezisk archeologicznych z Radzikowa i Niemczy” ma na celu przybliżenie dzisiejszym mieszkańcom Powiatu Dzierżoniowskiego wspaniałego, a powszechnie nieznanego dorobku kulturowego regionu sprzed 1000 lat – biżuterii wczesnośredniowiecznej. Przedsięwzięcie wpisuje się w uczczenie 1000-letniej rocznicy obrony Niemczy z 1017 roku.

Realizacja projektu zakładała rekonstrukcję i prezentację kompletu kobiecej biżuterii sprzed 10. wieków, stanowiącej wyjątkowej urody materialny znak swoich czasów. Bogactwo znalezisk archeologicznych przynosi nam bezcenną dziś wiedzę o niezwykłości fragmentu dziedzictwa kulturowego naszego regionu, ale także o jego wielkim potencjale historyczno-społeczno-gospodarczym.

Pobierz załącznik:

##