Obszar Natura 2000 na terenie Ziemi Niemczańskiej

Obszar ostoi Natura 2000 obejmuje pasma sąsiadujących wzniesień wyznaczające zachodni kraniec rozległego mezoregionu Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich. Są to (od zachodu) Wzgórza: Krzyżowe, Gilowskie, Gumińskie i Dębowe, mające rangę mikroregionów w podziale fizycznogeograficznym. Wiele informacji na ten temat odnaleźć można pod poniższym linkiem:

http://www.obszary.natura2000.pl/imgturysta/files/obszary/PLH020082/PLH020082.pdf