O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie MUZEUM ZIEMI NIEMCZAŃSKIEJ powstało w sierpniu 2016 r. skupiając kilkunastu miłośników historii i dorobku kulturowego miasta, w tym mieszkańców Niemczy oraz Dolnego Śląska. Głównymi celami działań Stowarzyszenia są: gromadzenie, opracowywanie oraz popularyzacja wiedzy o dziedzictwie historyczno–kulturowo-przyrodniczym Ziemi Niemczańskiej, a także odtworzenie muzeum w Niemczy. Powstałe tu w 1926 r. Muzeum zlikwidowano w latach 50. XX w., a obiekty historyczne, artystyczne oraz archiwalne przekazano do innych placówek (dziś rozproszone i częściowo zaginione). Stowarzyszenie rozpoczęło swoją działalność od kwerend archiwalnych oraz tworzenia kolekcji muzealnej poświęconej Ziemi Niemczańskiej.

Stowarzyszenie przygotowuje oraz współuczestniczy w projektach naukowych, kulturalnych, edukacyjnych, krajoznawczo-turystycznych oraz artystycznych poświęconych i promujących historyczno-kulturowo-przyrodnicze dziedzictwo Ziemi Niemczańskiej. Działania Stowarzyszenia koncentrują się wokół budowania regionalnej wspólnoty Małej Ojczyzny oraz tworzenia kapitału społeczno-kulturowego regionu.

 

Kontakt:

Stowarzyszenie Muzeum Ziemi Niemczańskiej

  • telefon: 507142272
  • email:muzeum.niemcza@gmail.com
  • https://www.facebook.com/muzeumniemcza/
  • adres: 58-230 Niemcza, ul. Dębowa 10

KRS: 0000630296
Konto bankowe: 63953310562006061962170001