Podziękowania

Realizacja idei gromadzenia w jednym miejscu najważniejszych informacji o dziedzictwie Ziemi Niemczańskiej nie byłaby możliwa bez życzliwości wielu osób i instytucji. Choć nie sposób przywołać tu wszystkich, jednakże wyrazy wdzięczności i podziękowania należą się szczególnie kilku osobom i instytucjom. Są to:

Jadwiga Sierka

Jarosław Żurawski Dyrektor Muzeum Sprzętu Gospodarstwa Domowego w Ziębicach

Monika Jędrusik

Tadeusz Dul

Jarek Rychlik

Bożena Mirek

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Niemczańskiej

Jürgen Schölzel

Hanna Grzeszczak – Nowak z Arboretum w Wojsławicach

Wiesława Gąsiorowska

dr Olga Pankiewicz z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. Krzysztof Jaworski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego

prof. dr hab. Rafał Eysymontt z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego

Urząd Miasta i Gminy Niemcza

Magdalena Borodajko

Bartosz Grygorcewicz z Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu Ząbkowickim

Natalia Chmielowska z LGD Ślężanie

Muzeum Narodowe we Wrocławiu

Muzeum Miejskie Wrocławia

Zamek w Goli Dzierżoniowskiej – Uroczysko Siedmiu Stawów Luxury Hotel