O projekcie

Portal WIRTUALNE MUZEUM ZIEMI NIEMCZAŃSKIEJ ma na celu przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców wspaniałego dziedzictwa historyczno-kulturowo-przyrodniczego Niemczy i jej najbliższych okolic. Strona będzie gromadzić najważniejsze aspekty wiedzy o zasobach tego bogactwa oraz jak najszerzej upowszechniać informacje o nim.

Ziemia Niemczańska jest jak soczewka skupiająca niemal wszystkie elementy typowe dla historii, kultury, zasobów naturalnych i przyrodniczych wyjątkowej krainy jaką jest Śląsk. Pochylając się tylko nad historią niewielkiej Niemczy możemy odnaleźć wszystko to czym przez wieki żył i z jakimi wyzwaniami zmagał się ten region pod względem gospodarczym, religijnym, politycznym, kulturowym i narodowym. W Niemczy gdzie trwale splecione są polsko-czesko-niemieckie wątki spotkać można było tak wybitne postaci jak: św. Wojciech, św. Jadwiga Śląska, Daniel Caspar von Lohenstein, Johann Wolfgang von Goethe oraz wielu innych. Na terenie Ziemi Niemczańskiej (dziś umownie związanej z zasięgiem gminy Niemcza) zachowały się liczne, często dużej klasy artystycznej, pozostałości sztuki oraz kultury materialnej minionych wieków. Są to przede wszystkim: niezwykłe znaleziska archeologiczne, dzieła rzemiosła artystycznego, wyjątkowy zbiór sztuki sepulkralnej w Przerzeczynie-Zdroju oraz Wilkowie Wielkim, piękne pałace i dwory w Gilowie, Kietlinie, Goli Dzierżoniowskiej, Wilkowie Wielkim, Przerzeczynie–Zdroju, Piotrkówku, a także malownicza architektura i układ urbanistyczny Niemczy z pozostałościami średniowiecznych murów obronnych. Bogatemu dziedzictwu historyczno-kulturowemu nie ustępują wspaniałe zasoby naturalne i przyrodnicze, spośród których wymienić warto: różnorodne ukształtowanie terenu z dużymi zbiorowiskami leśnymi, złoża skalne (m.in. sjenit i bazalt), źródła wód mineralnych z uzdrowiskiem w Przerzeczynie–Zdroju, siedliska roślin oraz zwierząt chronionych, bogactwo przyrodnicze obszaru Wzgórz Niemczańskich, a także przepiękne Arboretum w Wojsławicach z cennymi kolekcjami roślinnymi.

Niestety okres komunizmu oraz kryzys gospodarczy lat 90. XX w. doprowadziły do zapaści tego obszaru i w dużej mierze dewastacji zgromadzonego tu przez wieki dziedzictwa. Ziemia Niemczańska do dziś nie może się podnieść z tego załamania, co jest szczególnie przykre w kontekście posiadania tak wspaniałych walorów. Starając się jednak pozytywnie myśleć o przyszłości powstało WIRTUALNE MUZEUM ZIEMI NIEMCZAŃSKIEJ, które pragnie choć w niewielkim stopniu zminimalizować mocno odczuwalny brak Niemczańskiego Muzeum (zlikwidowanego po II wojnie światowej). Upowszechniając niezwykle różnorodne i bogate dziedzictwo niemczańskie, mamy nadzieję iż przy odrobinie szczęścia oraz woli lokalnych władz ma ono szansę stać się w przyszłości kluczowym w rozwoju tego obszaru.

Serdecznie zachęcamy do bliższego poznania Ziemi Niemczańskiej. Urok niektórych miejsc z pewnością zachwyci, a wyjątkowy genius loci pozwoli niemal empirycznie poczuć ich historię. Tym bardziej, iż nie brak tu wielu tajemnic i zagadek, które czekają jeszcze na rozwikłanie oraz opracowanie naukowe. Zapraszamy również do współtworzenia naszego portalu, dzielenia się wiedzą, posiadanymi materiałami historycznymi oraz radością własnych odkryć. Dotyczy to zarówno dalekiej przeszłości, historii najnowszej, jak i teraźniejszości.

Do zobaczenia w Niemczy !