Niemczańskie dziedzictwo przyrodnicze w pracach magistrantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dzięki m.in. Instytutowi Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz profesorowi Tomaszowi Nowakowi w ostatnich latach powstało szereg ciekawych prac magisterskich poświęconych dziedzictwu przyrodniczemu Ziemi Niemczańskiej. Choć w zasadniczej części koncentrują się na jego rozwoju, to niektóre z powstałych tam koncepcji pozwalają szerzej spojrzeć na samąjego istotę.

http://www.nowaktj.pl/mgr/

Polecamy zwłaszcza przeczytanie takich prac jak np.: