Najważniejsze zabytki gminy Niemcza

Bogactwo kulturowe minionych wieków wpłynęło na duże nasycenie obiektami zabytkowymi Ziemi Niemczańskiej, co stanowi o wysokiej wartości tego obszaru.

Zabytkami określa się dzieła człowieka stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na ich wartość historyczną, artystyczną lub naukową. Ochronie i opiece podlegają m.in. zabytki nieruchome będące w szczególności: krajobrazami kulturowymi; układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zespołami budowlanymi; dziełami architektury i budownictwa; dziełami budownictwa obronnego; obiektami techniki (a zwłaszcza kopalniami, hutami, elektrowniami i innymi zakładami przemysłowymi); cmentarzami; parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni; miejscami upamiętniającymi wydarzenia historyczne bądź działalność wybitnych osobistości lub instytucji. Ochronie mogą podlegać również nazwy geograficzne, historyczne lub tradycyjne nazwy obiektu budowlanego, placu, ulicy lub jednostki osadniczej.

 

NAJWAŻNIEJSZE ZABYTKI W GMINIE NIEMCZA
miejscowość obiekt, zespół ulica nr
Gilów kościół paraf. p.w. św. Jadwigi
Gilów pałac
Gilów park
Gola Dzierżoniowska dwór
Gola Dzierżoniowska park
Kietlin pałac
Kietlin park
Ligota Mała park
Niemcza kościół p.w. św. Wojciecha – cmentarz komunalny Gumińska
Niemcza kościół ewangelicki, obecnie parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP pl. Mieszka I
Niemcza Plebania pl. Mieszka I 6
Niemcza Zamek Królowej Jadwigi 9
Niemcza mury obronne
Niemcza baszta Bramy Górnej B. Chrobrego 3
Niemcza Ratusz Rynek 10
Niemcza dom mieszkalny Królowej Jadwigi 1
Niemcza dom mieszkalny Piastowska 13
Niemcza dom mieszkalny Stary Plac 1
Niemcza dom mieszkalny Rynek 5
Niemcza dom mieszkalny Rynek 6
Niemcza dom mieszkalny Rynek 8
Niemcza dom mieszkalny Rynek 9
Niemcza dom mieszkalny Rynek 14
Niemcza dom mieszkalny Rynek 15
Niemcza dom mieszkalny Rynek 16
Niemcza dom mieszkalny Rynek 17
Niemcza dom mieszkalny Rynek 18
Niemcza dom mieszkalny Rynek 19
Niemcza dom mieszkalny Rynek 20
Niemcza dom mieszkalny Rynek 24
Niemcza dom mieszkalny Rynek 25
Niemcza dom mieszkalny Rynek 31
Niemcza dom mieszkalny Rynek 33
Niemcza dom mieszkalny Rynek 34
Niemcza dom mieszkalny Rynek 35/36
Niemcza dom mieszkalny Rynek 37
Niemcza dom mieszkalny Rynek 38
Niemcza dom mieszkalny Rynek 49
Niemcza założenie pałacowo-parkowe z folwarkiem: pałac z podjazdem, wieża ciśnień, bud. mieszk.-gosp., park, sad, folwark, ogród (Piotrkówek)
Niemcza pałac
Niemcza wieża ciśnień w zespole pałacowo-parkowym (Piotrkówek)
Niemcza bud. mieszk.-gosp. (stajnia, spichlerz, oficyna dworska) (Piotrkówek)
Niemcza bud. mieszk.-gosp. (oficyna mieszk. i obora) (Piotrkówek)
Niemcza teren parku (Piotrkówek)
Niemcza teren sadu (Piotrkówek)
Niemcza teren folwarku (Piotrkówek)
Niemcza teren ogrodu (Piotrkówek)
Niemcza arboretum (Wojsławice)
Niemcza chałupa z Bielic (złożona na terenie parku)
Przerzeczyn Zdrój kościół paraf. p.w. NMP Królowej Polski
Przerzeczyn Zdrój kaplica, ob. wozownia, ul. Zdrojowa
Przerzeczyn Zdrój zespół pałacowo-parkowy z folwarkiem
Przerzeczyn Zdrój pałac
Przerzeczyn Zdrój park
Wilków Wielki kościół fil. p.w. NSPJ
Wilków Wielki dwór
Wilków Wielki park