Muzeum Niemczańskie lata 1946-48

Dzięki badaniom inwentaryzacyjnym muzealiów etnograficznych w dawnym województwie wrocławskim, które zostały przeprowadzone w latach 1946-1948 możemy się dziś dowiedzieć nieco o etnograficznej zawartości kolekcji Muzeum Niemczańskiego po II wojnie światowej.

W piśmie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego LUD w 1948 roku ukazało się sprawozdanie Romana Reinfussa„Stan muzealiów etnograficznych w województwie wrocławskim”, które objęło również ówczesne Muzeum Miejskie w Niemczy. Można przeczytać ten artykuł w wersji cyfrowej. Poniżej link, gdzie należy odnaleźć stronę nr 424 z hasłem Niemcza:

http://cyfrowaetnografia.pl/Content/4779/Strony+od+LUD_XXXVIII-12_muzea.pdf