GEOPARK WZGÓRZ NIEMCZAŃSKO-STRZELIŃSKICH

Bardzo różnorodna budowa geologiczna obszaru, na którym leżą miejscowości gminy niemczańskiej pozwala na różnorodne wykorzystanie jego walorów. Sama Strefa Niemczy zawiera silnie zdeformowane gnejsy sowiogórskie, które wedle badań zawierają również zmetamorfizowane i zdeformowane piaskowce z granodiorytami i monzodiorytami o wieku około 340 mln lat. W jej południowej części można napotkać serpentynitowy masyw Szklar, na którego obszarze występuje znane w Europie złoże chryzoprazu. Wszystko to oraz wybitne walory geologiczne całego obszaru Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich wpłynęły na ideę utworzenia tu geoparku. Więcej informacji na ten temat znaleźć można w ramach poniższych linków:

WALORY PRZYRODY NIEOŻYWIONEJ WZGÓRZ NIEMCZAŃSKO-STRZELIŃSKICH, Wrocław 2012
Robert Tarka, Koncepcja utworzenia geoparku na obszarze Wzgórz Niemczańsko-Strzelińskich

http://www.rtarka.ing.uni.wroc.pl/inne/WaloryPrzyrody.pdf

 

GEOPARK WZGÓRZ NIEMCZAŃSKO-STRZELIŃSKICH

http://geopark.org.pl/