Daniel Casper von Lohenstein

Daniel Casper von Lohenstein prawnik, dyplomata, filozof i poeta związany z tzw. „drugą szkołą śląską” urodził się 25. stycznia 1635 roku w Niemczy, zmarł 28. kwietnia 1683 roku we Wrocławiu. Był najstarszym synem cesarskiego poborcy podatkowego i radnego niemczańskiego Johanna CasperaLohensteina oraz SusannySchädel von Greiffenstein. Rodzina od 1670 roku ma tytuł szlachecki i używa nazwiska von Lohenstein.

Daniel Casper von Lohenstein otrzymał wszechstronne wykształcenie. W latach 1642-51 uczęszczał do Gimnazjum Marii Magdaleny we Wrocławiu. W 1951 roku rozpoczął studia prawnicze w Lipsku, które zakończył w Tybindze w 1655 roku traktatem „Disputatiojuridica de voluntate”. Następnie podróżował po Szwajcarii, Niederlandach i Węgrzech, min. jako mentor braci Kleindienst z Kietlina. W 1657 roku powrócił do Wrocławia i osiadł w nim jako prawnik. W tym samym roku ożenił się z Elizabeth Herrmann (zm. 1708 r.), córkąwrocławskiego radnego Caspara Herrmanna, z którą miał czworo dzieci:Helenę (wyszła za mąż za Timotheus von Schmettau), Euphrosine(Hans Magnus von Goldfuß), Elisabeth(Heinrich v. Gloger) i Daniela.

W 1668 rokuLohenstein rozpoczął karierę urzędnika i wstąpił do oleśnickiej rady rządowej. W tym czasie pracuje również dla rodziny książąt legnicko-brzeskich.W 1670 roku zostaje syndykiem wrocławskim, a w 1675 roku protosyndykiem w radzie miejskiej Wrocławia. Zasłynął jako zręczny polityk i doskonały dyplomata, co docenił sam cesarz Leopold, a także miasto Wrocław wysyłając go na wiele misji dyplomatycznych. W 1673 obejmuje we władanie majątek w Kietlinie.

Jednocześnie przez cały czas jest twórcą licznych poematów i sztuk teatralnych. Pośród jego najsławniejszych dramatów wymienić należy: Cleopatra (1661 rok), Agrippina i Epiharis (1665 rok), Sophonisbe (1666 rok), Ibrahim Sultan (1673 rok). Pozostałe dzieła które go rozsławiły to: liryki Blumen, Rosen, Hyazynthen, Thraennen, HimmelSchluessel, poemat GrossmüthigerFeldherr Arminius. Był także autorem pochwalnego panegiryku ostatniego śląskiego Piasta księcia Jerzego Wilhelma, który po nagłej śmierci syna w 1675 roku zamówiła księżna Louise von Anhalt. Zatytułowany on został „Lob=Schrift des WeylandDurchlauchtigenFuerstenundHerrn, Herrn George WilhelmsHertzogens in Schlesien, zuLiegnitz, BriegundWohlau, Christ=mildestenAndenckens” [Pochwała zmarłego najjaśniejszego Księcia i Pana, Pana Jerzego Wilhelma księcia śląskiego na Legnicy, Brzegu i Wołowie, świętej pamięci].

Daniel Casper von Lohenstein jest uznawany za jednego z najważniejszych pisarzy niemieckiego baroku, a jego liryki weszły do szkolnego kanonu poezji.

 

Źródło:
Rafał Eysymontt, Przewodnik historyczny po ziemi niemczańskiej, Niemcza 2006
http://www.deutsche-biographie.de/artikelADB_pnd118574078.html

 

W ramach poniższego linku można znaleźć dostęp, do niektórych dzieł Daniela Caspera von Lohensteina w wersji cyfrowej:
http://www.europeana.eu/portal/search.html?query=who%3a%28Lohenstein,%20Daniel%20Casper%20von%20%281635-1683%29%29&rows=24