Mauzoleum Prittwitzów

To kaplica grobowa jednego z najbardziej znaczących rodów szlacheckich Ziemi Niemczańskiej – rodziny Prittwitz. Zbudowana w końcu XVIII wieku zachowała wystrój malarski oraz epitafia. Godne obejrzenia są zwłaszcza późnobarokowe freski w wieńczącej budowlę kopule, z przedstawieniem wizji Proroka Ezechiela. W 2001r. Mauzoleum Prittwitzów zostało poddane konserwacji:

http://www.uni-marburg.de/fb06/forschung/projekte/lenz/mausoleum.prittwitz_klein.pdf